Immo Ter Streep

Vakantieverhuur nuttige informatie

Om uw keuze eenvoudiger te maken:

  • Van elk appartement dat wij verhuren in Oostende vindt u een omschrijving van indeling/inrichting
  • Het aantal personen stemt overeen met het aantal voorziene slaapplaatsen en mag niet overschreden worden.
  • Met behulp van het referentienummer kunt u in de prijslijst nagaan wat de huurprijs is van de periode die U interesseert.
  • Huisdieren worden slechts toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het verhuurkantoor.

Hoe reserveren ?

Reserveren kunt u per telefoon, per fax, per brief of per E-mail. Een vakantiewoning of appartement in Oostende kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot van 35% van de huurprijs.

Afhalen sleutels

Het in ontvangst nemen van de sleutels en het terug bezorgen kan enkel gebeuren tijdens de openingsuren van het kantoor (9-12.30/14-18uur).

Inventaris

In de woningen waar een inventaris bestaat is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan. De huurder dient zijn eventuele opmerkingen schriftelijk binnen de 24 u over te maken aan het agentschap.

Verbruik

Het agentschap neemt bij aankomst en bij vertrek de elektriciteits-, water- en gastellers op en verrekent het verbruik d.m.v. officiële prijslijsten, door de maatschappij ter beschikking gesteld.

Waarborg

De huurwaarborg wordt binnen de 30 dagen na vertrek van de huurder terugbetaald, mits de huurder geen schade heeft aangebracht aan de woning of de inboedel, en na aftrek van de eventuele verbruiks- of schoonmaakkosten.

Schoonmaak

De kosten voor het schoonmaken van het goed, zijn niet in de huurprijs begrepen. Indien de woning of appartement bij vertrek van de huurder niet netjes is, zal het agentschap de schoonmaak laten uitvoeren en de kosten hiervan forfaitair aanrekenen.

Huisvuil

Het reglement verplicht iedere bewoner huis- vuilzakken van de stad Oostende te gebruiken en de plaatselijke voorschriften te respecteren.

Lakens, kinderbed, enz…

Het is mogelijk via onze bemiddeling deze artikelen te huren.

Enkele nuttige inlichtingen

  • Wij verhuren in Oostende per week, per 14 dagen (van 1 tot 15 of van 16 tot 31), per maand en ook op langere termijn.
  • De verhuurperiode loopt vanaf 14u00 de eerste dag tot 11u00 de laatste dag.
  • Parkeerproblemen: Wij verhuren garages en autostandplaatsen per 14 dagen en per maand.