Immo Ter Streep

Verhuren in Oostende

U wenst uw pand te verhuren?

Immo Ter Streep biedt u een volledig dienstenpakket aan, die u een grote voldoening zal schenken, zowel wat betreft de bezetting, het rendement, de uitbetaling van huurgelden als het onderhoud van uw woning en dit aan een competitief commissieloon van 14,5% (incl. lasten en taksen).

Wij zorgen ondermeer voor...

  • Gratis publiciteit in alle voorname dag- en weekbladen van België (+/- 3 miljoen oplagen)
  • Gratis publiciteit in de brochure "Vakantiewoningen aan de Belgische Kust", grotendeels verspreid in het buitenland (Duitsland en Nederland)
  • Gratis aanbieding van uw vakantiewoning op het Internet via onze eigen website en de website "De Kust.org" in samenwerking met de dienst van toerisme.
  • Gratis opname van uw vakantiewoning in onze uitgebreide catalogus "Vakantiewoningen", gedrukt op duizenden exemplaren en gratis ter beschikking gesteld van potentiële huurders.

Onderhoud eigendom

Tevens zorgen wij ervoor dat uw eigendom optimaal wordt onderhouden en gecontroleerd, dit zowel voor als na elke verhuring, zodat u zonder zorgen over uw woning kunt beschikken.

Correcte uitbetaling van huurgelden

Correcte uitbetaling van de huurgelden: na controle en opname van de meters ontvangt u binnen de week na elke verhuring uw huurgelden, d.m.v. overschrijving op uw rekening, samen met de verrekeningvan eventuele verbruikskosten van water, elektriciteit en verwarming volgens de meters en aan het officieel tarief van toepassing op dat ogenblik.

Duidelijke informatie

Elke verhuring wordt u schriftelijk bevestigd met vermelding van de huurperiode en huurprijs. De huurprijzen worden in samenspraak met u vastgesteld en zijn in overeenstemming met de omliggende en vergelijkbare appartementen, de toestand, de ligging, de indeling en het interieur van uw eigendom.

Begeleiding (kandidaat)huurders

Het onthaal en de begeleiding van de huurders en onze uitstekende service gedurende hun verblijf zorgt ervoor dat ze een aangename en ontspannen vakantie doorbrengen in onze badplaats, dit bewijst het groot aantal huurders dat jaarlijks bij ons een vakantiewoning reserveert. Door de jaren heen hebben wij dan ook een groot cliënteel verkregen dat elk jaar opnieuw aangroeit.

Heeft u interesse of wenst u bijkomende informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.